Säg nej till hyrläkare! Du får fast doktor av Rexler! 

Bästa doktor!

Centralsjukhuset i Kristianstad fungerar mycket bra men några nefrologer har nått pensionsåldern och vi behöver ersätta dem. 

Välkommen till en mycket fin klinik med kunniga och trevliga kollegor. 

Se http://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk/

Ring 08-59 00 00 30 eller 0733-44 44 30 för information! 

Sänd gärna Din CV till bertil@rexler.se