Kry Vårdcentral, Nyköping

Semesterdagar
Kry erbjuder 30 semesterdagar om du är under 40 år och 32 semesterdagar om du är över 40 år.

Friskvårdsbidrag
Kry erbjuder dig ett friskvårdsbidrag på 3 500 kr/år baserat på heltid och anpassas efter sysselsättningsgrad och anställningstid för innevarande år.

Tjänstepension
Kry erbjuder kollektivavtalad tjänstepension via ITP, där Kry månadsvis betalar 4,5 % av din månadslön upp till 7,5 IBB (inkomstbasbelopp), därefter betalar Kry ut 30 % på löneandelar däröver.

Löneväxling
Kry erbjuder löneväxling

Lärande & utveckling
Som anställd kliniker på Kry får du ta del av Krys utbildningsakademi som fokuserar på kontinuerligt lärande och professionell utveckling för kliniker. Grundpelarna för KRY Academy är kliniskt arbete, medicinsk kvalitet, innovation och forskning, som vilar på en stadig grund av en genomtänkt introduktion för varje nytillkommen kliniker. Vi erbjuder utveckling genom regelbundna webbinarium, workshops och föreläsningar.Som allmänspecialist får du även en personlig plan för fortbildningar, där det finns resurser att investera i utbildning, (omkring 10 000 kr/år för 2022) Planering av individuell fortbildningsplan sker i samråd med Verksamhetschef. Detta gäller för alla specialistläkare med fast anställning och arbetstid minst 60% av heltid.

Flexibel arbetsplats
Du har möjlighet till flexibla arbetsformer som innebär både arbete på vårdcentral och upp till 40 % arbete hemifrån.

Gratis besök i appen
Du och din närmaste familj (partner och/eller barn) får använda Krys tjänst gratis.

Försäkringar
Som anställd på Kry är du täckt av: - Sjukförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkring - Olycksfallsförsäkring - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Kontakta mig, Bertil Rexler, som är rekryteringskonsult i ärendet!

08-59 00 00 30, 0733-44 44 30, bertil@rexler.se