NEFROLOG

Njurläkare sökes!Välkommen till medicinkliniken i Kristianstad (CSK) som är en sammanhållen klinik med alla specialiteter representerade. Vi har god kollegialitet, korta beslutsvägar och hög trivsel. Njursektionen ansvarar för njursjukvården i Kristianstad och Hässleholm.

Inom nefrologi har vi 5 specialister och 1 ST-läkare. Alla jobbar inte heltid. Specialisterna är Lisa Kristoffersson, Irena Roslon, Magnus Bödvarsson, Aiser Al.Mashadi och Richard Bittner. De har dialysverksamhet i Kristianstad och Hässleholm samt avdelningsansvar, dagvård och mottagning i Kristianstad. De har en egen beredskapslinje och vissa ingår i bakjourerna (individuell bedömning).

Ring Bertil Rexler, 0733-44 44 30.Eller mejla bertil@rexler.se