Hybridläkare till Premicare Ljustadalen

Är Du helt nöjd med nuvarande arbete? Om inte - läs bifogade annons!
Besök hemsidorna på www.premicare.com

Ring mig gärna på 08-59 00 00 30 eller 0733-44 44 30. 

Jag medverkar i rekryteringen.

Vänligen

REXLER HEADHUNT AB
Bertil Rexler, VD