Quality Care

Bästa företagsläkare/specialistläkare! Vi behöver Dig på Quality Care!

https://www.quality-care.se/var-personal/#specialistlakare

Företagsläkare 

Vi söker företagsläkare som framför allt är intresserad av proaktivitet. Målgruppen är små företag och entreprenörsföretag - företag i växande. Vi skall vara deras hälsopartner och därigenom vara aktiva i samarbetet med kunderna. Företagsläkaren bör vara erfaren men tycka det är spännande och utmanade att arbeta i ett entreprenörsföretag i växande. Vi önskar drivkraft och att ha fokus på kundperspektivet. De stora områdena inom företagshälsa är stress/balans och ergonomi. Hälsoundersökningar är en stor produkt som är efterfrågad.

Specialistläkare till Premiumkunderna

Dessa är dels privatkunder med hög hälsobudget och dels nyckelpersoner i företag. Vi arbetar med avancerade hälsoundersökningar med medicinsk inriktning, bl.a. riktade på att hitta cancer och hjärt- och kärlsjukdomar innan de gett symtom. Konceptet är utvecklat under flera år och unikt. Utöver hälsoundersökningarna så är Premiumläkaren den läkare som kunderna vänder sig till hos oss, dels för sjukvårdsfrågor men även för förfrågningar, guidning och koordination.

Inom Premium finns specialutbildad sköterska, vår egen specialistläkarmottagning och ett nätverk av specialistläkare såväl inom Stockholm som rikstäckande, med vana att arbeta med våra premiumkunder. Dessutom har vi i vårt nätverk specialister gällande att stötta och ändra gällande levnadsvanor och livsstil. T.ex. nutritionist, pt, Hälso-/friskvårdsanläggning/gym för premiummålgrupp, Fysioterapeut/naprapat/kiropraktor, psykolog, psykoterapeuter och mycket mer. I detta inryms även coaching, psykologbedömningar vid rekrytering.

Kontakta mig, Bertil Rexler, som är rekryteringskonsult i ärendet.

Vänliga hälsningar
REXLER HEADHUNT AB

Bertil Rexler, VD, fil kand

Tel 08-59 00 00 30 eller 0733-44 44 30

bertil@rexler.se