Säg nej till hyrläkare/stafettläkare...

Du får fast specialistläkare av Rexler!

Jag rekryterar fasta specialistläkare. Hyrläkare/stafettläkare innebär stora kostnader och vården kan försämras och äventyra patientsäkerheten.

Vissa hyrläkare vill inte lära känna patienterna ordentligt. De vill bara ta akuta ärenden och träffar vanligen inte patienterna flera gånger. Självklart är inte patienterna nöjda med detta. Patienterna vill ha en "egen" fast doktor som känner patienterna över tid och som snabbt sätter sig in i ev nya hälsoproblem som uppstått. Det ger en trygghet för patienterna och läkarna är också nöjda med den relationen.

Primärvården har idag svårt att hitta fasta allmänmedicinare. Svårigheterna ökar för vårdcentraler som ligger i avfolkningsområden långt ifrån det som storstäderna kan erbjuda i form av utbud och helhet.

Hyrläkare är en dålig lösning både för läkarna själva, patienterna och för hela verksamheten. Hyrläkaren kommer vanligen in under en kort period. Man behöver inte ägna sig så mycket åt administration. Det kan tyckas att man då arbetar mer med patienterna. Men okunskap om patienterna gör att man måste sätta sig in i varje patients historia vilket är tidskrävande. Osäkerhet gör att man riskerar att behöva beställa fler prover än nödvändigt. Risk finns också att man ger fel mediciner.

Hyrläkare är ibland en nödvändighet att ta till för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Men man måste vara medveten om att det är en tillfällig lösning. Det skall aldrig ses som en permanent lösning då det innebär många nackdelar både för patienter, läkare och hela verksamheten. Det är först när man inser de begränsningar som hyrläkare innebär, som man på fullt allvar kan ta tag i och lösa problemen.

Det kan tyckas vara självklart, men det behöver ändå poängteras. Hur ser era specialistläkare på sin situation? Går det att effektivisera arbetet, minska på administrationen eller utföra andra förändringar som gör att arbetsmiljön blir bättre både med avseende på att man känner att man räcker till och slipper spilla tid på arbetsuppgifter som annan personal kan utföra