Skärholmens Gynekologmottagning AB

Bästa Doktor! På Skärholmens Gynekologmottagning AB finns i dag 4 heltidsarbetande gynekologer och en ST-läkare. www.gynekologersyd.se

Mottagningen arbetar enl. Vårdval Stockholm inkl. åtagande - utredning av dysplasier samt tilläggsuppdrag - enklare dagkirurgi och fertilitet.

Nu utökas verksamheten med ytterligare två mottagningsrum varför det behövs två nya gynekologer. Lönen beräknas till cirka 100 000 kr/månad, flexibla arbetstider så att var och en kan bestämma över sitt tidsschema.

Låter det intressant?

Ring mig, Bertil Rexler, som är engagerad som rekryteringskonsult, på telefon 08-59 00 00 30 eller              0733-44 44 30 så berättar jag mer.

Vänliga hälsningar

REXLER HEADHUNT AB
Bertil Rexler, VD