Vill Du arbeta utomlands?

I Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Abu Dhabi eller Dubai? 

Som allmänmedicinare, barnläkare, anestesiolog, internmedicinare, kirurg eller inom annan specialitet?

Mejla Din CV på engelska till bertil@rexler.se eller rexlerbertil@gmail.com