Fasta specialistläkare

Rekrytering! Ej uthyrning!

Specialistläkare och sjuksköterskor söks till primärvård, sekundärvård och företagshälsovård 


Bättre för patienterna

Med en fast specialistläkare får patienten samma läkare vid alla besök och behöver inte berätta sin levnadshistoria utan kan direkt fokusera på problem och lösningar.


Kontinuitet i vården

Med fasta specialistläkare och sjuksköterskor förbättras kvaliteten och patientsäkerheten i såväl primärvård som på sjukhus.


Lägre kostnad

Fast anställda specialistläkare och sjuksköterskor kostar mindre än stafettläkare och stafettsköterskor.


Vad kostar en felrekrytering?

Att rekrytera fasta specialistläkare och sjuksköterskor  kostar inte bara dyra annonser. Det kostar även tid och pengar med intervjuer där man ibland snabbt kunde se att det inte var rätt doktor man hade kallat. Ta hjälp av Rexler i stället


Svårigheter och problem i rekrytering

Ni behöver förhoppningsvis inte rekrytera ofta. Men det innebär att ni inte är experter på att göra kravspecifikationer.

Vad kräver befattningen och vad är i övrigt önskvärt?
Hur gör ni ett bra urval?
Har kandidaten en bra och rättvisande CV?
Finns dokumenterad och väl vitsordad specialistkompetens?
Vilken information finns hos HOSP/IVO ang legitimation, specialistkompetens, behörighet och anmälningar?
Finns referenser och hur bedömer man dem?


Jag hjälper till och gör det enkelt

Jag har stor erfarenhet av tusentals lyckade rekryteringar av fasta specialistläkare sedan 35 år tillbaka.
Kontakta mig på denna sida så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.


Hyrläkare / Stafettläkare

Jag rekryterar fasta specialistläkare och sjuksköterskor. Det som kallas hyrläkare eller stafettläkare innebär i längden stora kostnader för samhället samtidigt som vården försämras och säkerheten kan bli lidande. 

Vissa hyrläkare vill inte lära känna patienterna ordentligt. De vill bara ta akuta ärenden och träffar vanligen inte patienterna flera gånger. Självklart är inte patienterna nöjda med detta. Patienterna vill ha en "egen" fast doktor som känner patienterna över tid och snabbt sätter sig in i ev nya hälsoproblem som uppstått. Det ger en trygghet för patienterna och läkarna är också nöjda med den relationen.

Kontakta mig så diskuterar vi hur jag kan hjälpa till med rekrytering av fasta specialistläkare.

För 35 år rekryterade jag tre psykiatriker till Ryhov i Jönköping. Det har blivit tusentals fasta specialistläkare sedan dess.