Vill du ha nytt arbete?

Jag har stort kontaktnät sedan 37 år tillbaka och hjälper dig gärna med nytt arbete - som läkare eller sjuksköterska! Fast tjänst, veckovis, månadsvis eller år! Mejla din CV till bertil@rexler.se eller rexlerbertil@gmail.com