Om Rexler Headhunt AB

Jag har sedan 1986 rekryterat fasta specialistläkare inom de flesta läkarspecialiteterna. Inom primärvård, sjukhusvård och företagshälsovård. Numera även för vecka eller månad. Även sjuksköterskor, distriktssköterskor.

Jag rekryterar specialistläkare inom

Allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, psykiatri, allergologi, anestesiologi, arbets- miljömedicin, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, diabetologi, företagshälsovård, geriatrik, gynekologi och onkologi, handkirurgi, hematologi, hjärtsjukdomar, öron-näsa-hals, hörselrubbningar, hud- och könssjukdomar, infektionsmedicin, kardiologi, kärlkirurgi, klinisk cytologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk bakteriologi, virologi, farmakologi, fysiologi, klinisk kemi, neurofysiologi, patologi, kvinnosjukdomar och förlossning, lungsjukdomar, gastroenterologi och hepatologi, radiologi, rehabilitering, njursjukdomar, neonatologi, nervsjukdomar, neurologi, njurmedicin, nukleärmedicin, obstetrik och gynekologi, ögonsjukdomar, ortopedi, plastikkirurgi, rättsmedicin, rättspsykiatri, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, reumatiska sjukdomar, röntgenundersökningar, röntgenbehandling, röst- och talrubbningar, skolhälsovård, smärtlindring, socialmedicin, thoraxkirurgi, transfusionsmedicin, tumörsjukdomar, urologi, yrkes- miljömedicin, yrkesmedicin mm

Jag har stora databaser över specialistläkare och stora kontaktnät med uppdragsgivare.

Jag hjälper till hela vägen från det att ett behov av en fast specialistläkare uppstår, till att söka reda på och rekommendera lämpliga läkare.

Till varje rekrytering gör jag professionella referenstagningar samt grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO angående behörighet och eventuella disciplinpåföljder. Allt görs för att minimera riskerna för felrekrytering.